Hvorfor gøre brug af ejendomsservice?

Flere boligforeninger og boligselskaber gør brug af ejendomsservice i stedet for at benytte sig af en vicevært til at tage sig af vedligehold og driftsopgaver. Hvorfor det er en rigtig god ide at benytte sig af, kan du læse mere om her.

Hvad er ejendomsservice?

Ejendomsservice refererer til en bred vifte af tjenester, der har til formål at vedligeholde og administrere bolig- og erhvervsejendomme. Dette omfatter bl.a. vedligeholdelse af ejendommen og det tilhørende udeareal.

Regelmæssig ejendomsservice sikrer:

 • at ejendommen forbliver i god stand
 • en reduktion af de samlede vedligeholdelsesudgifter, da reparationer af mindre skader eller andre problematikker generelt er mere omkostningseffektive end større, akutte reparationer.
 • at alle faciliteter fungerer korrekt og at ejendommen er pæn og indbydende, hvilket bidrager til øget beboertilfredshed.

Ejendomsservice kan således være:

 • Viceværtsopgaver
 • Rengøring af fællesarealer
 • Inspektioner og bygningsgennemgange
 • Renholdelse og pleje af grønne områder
 • Havemand til gården
 • Fjernelse af storskrald
 • Trappevask
 • Vinduespolering
 • Snerydning og saltning

Hvad ejendomsservice består af, afhænger derfor i høj grad af, hvad den enkelte forening efterspørger. Dog er de mest hyppige serviceaftaler på trappevask, viceværtservice, rengøring af flyttelejligheder, pleje af grønne områder og lignende.

trappevask i opgang

Ingen forsømte opgaver med ejendomsservice

Ejendomsservice kan være en rigtig god ide som boligforening, fordi det også kan benyttes til at dække ind på opgaver, der ellers normalt ville blive forsømt. Det kan være fjernelse af ukrudt eller storskrald eller generel vedligehold.

Ved at have en ejendomsserviceaftale kan foreningen både spare penge på, at driftsopgaver bliver løst korrekt og at de bliver udført, inden det fører til skader eller større skader, end hvad der i forvejen er. Samtidig giver det også gladere beboere, fordi området bliver holdt pænt, rent og attraktivt. Det trækker i længden også flere beboere til, fordi området og bygningen fremstår indbydende og velholdt.

Hvad prisen bliver er afhængig af, om der ønskes græsslåning hver eller hver anden uge, om trappen skal vaskes en gang om ugen eller en gang om måneden og så videre. Dog vil det ofte kunne betale sig, da ejendommen bliver vedligeholdt, alt praktik bliver ordnet, der er professionelle øjne og knowhow ved potentielle skader eller udbedringer og fordi der spares tid, som kan bruges til optimering andre steder i foreningen.

Ejendomsservice er vores speciale

Vi oplever en tiltagende interesse for ejendomsservice i København. Mange boligforeninger- og selskaber ser en fordel i at hyre et eksternt team til at tage sig af alt, lige fra den ugentlige græsslåning og viceværtservice til generel pleje og vedligehold af fx opgange og andre fællesarealer.

Der er naturligvis forskel på firmaer, der udfører ejendomsservice. Hos Aamann & Co er det meget vigtigt, at kvaliteten altid er høj og at vi kan stå inde for det, vi laver. Vi gør ikke noget halvt og vil gerne, at beboerne såvel som foreningen skal være glade for det arbejde, vi udfører – uge efter uge.

Vi er meget fleksible, når det kommer til, hvad vi skal hjælpe med at stå for ved ejendommen. VI tilbyder udelukkende skræddersyede løsninger tilpasses jeres ønsker – vi har med andre ord ingen interesse i at sælge jer noget, I ikke har brug for.

Har jeres ejendom brug for nogle professionelle hænder eller har du har lyst til at høre mere? Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak.

hækkeklipning i boligforening